آیا می خواهید کارخانه معدن در غنا را استخراج کنید؟