معادن و معادن در نزدیکی ژوهانسبورگ گاتنگ آفریقای جنوبی