پودر دولومیت عمدتاً به عنوان بازدارنده آتش سنگ شکن بازالت استفاده می شود